Hướng dẫn tự thay đổi mật khẩu tài khoản Google (Gmail, YouTube…)

Để đổi mật khẩu tài khoản Google của bạn, đầu tiên bạn cần truy cập đường link bên dưới: Link: https://support.google.com/mail/answer/41078?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=vi Có các phiên bản tương ứng cho bạn chọn. Sau đó làm theo các bước được hướng dẫn. …hoặc có thể vào Cài đặt sau khi đã đăng nhập gmail.com thành công: – Chọn […]