Nên thuê dịch vụ hay tự chạy quảng cáo Facebook ?

Đây là câu hỏi của nhiều đơn vị vẫn đang còn rất đắn đo suy nghĩ. Lý do vì… Bạn không biết gì về quảng cáo trực tuyến! Bạn biết chạy nhưng không có thời gian! Bạn đã từng chạy quảng cáo Facebook nhưng không có hiệu quả! Làm thế nào để chạy quảng cáo Facebook ? […]