Thiết kế Đồ họa : Mọi điều bạn cần biết về ngành này

Chắc hẳn chúng ta vẫn thường nhắc đến những từ như “Thiết kế đồ họa”, “Đồ họa đa truyền thông”, Multimedia Graphic Design,… Và khắp nơi xung quanh chúng ta rất nhiều sản phẩm được tạo ra từ “Thiết kế đồ họa”, từ bảng hiệu cửa hàng, cho đến những hình vẽ trên áo, trang […]