Tích hợp Facebook Chat cho website không cần dùng plugin

Các bước tích hợp Facebook Chat cho website 1. Đầu tiên, các bạn cần phải truy cập vào trang Facebook for Developers và tạo cho mình 1 ứng dụng bằng cách click vào nút Add a New App. 2. Một khung pop-up sẽ hiện lên, hãy điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu rồi click vào […]